Καρασαρλίδου: «Μείωση των χιλ/τρικών ορίων για τη μεταφορά των μαθητών»

Ερώτηση με αίτημα τη μείωση των χιλιομετρικών ορίων για τη μεταφορά των μαθητών κατέθεσε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όπως αναφέρει στην Ερώτηση: «Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την εφαρμογή της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τΒ’ 14.06.2013) για τη μεταφορά μαθητών, πολλοί μαθητές είναι εκτός των χιλιομετρικών ορίων για τη κάλυψη του κόστους μεταφοράς τους. Μια μείωση των χιλιομετρικών ορίων της ΚΥΑ θα παρείχε τη δυνατότητα σε μαθητές που η κατοικία τους είναι κάτω των προβλεπόμενων ορίων αλλά, ταυτόχρονα, η απόσταση από το σχολείο τους μεγάλη, να μετακινούνται με τα μέσα συγκοινωνίας δωρεάν ή να κάνουν χρήση των μαθητικών δελτίων με έκπτωση 50%. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να τροποποιήσει τη ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τΒ’ 14.06.2013) για τη μεταφορά μαθητών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι μαθητές στις δωρεάν μετακινήσεις και στα μαθητικά δελτία με έκπτωση 50%;

Δημοφιλείς αναρτήσεις