Νέα διοίκηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας (ΟΝΟΜΑΤΑ)

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΑΣ
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 5:00 μ.μ. έγινε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου. Υποψήφιοι ήταν (και εκλέχθηκαν) με αλφαβητική σειρά: Γαλάνης Ηλίας, Γιαννοπούλου Μαρία, Διαμάντη Ιωάννα, Καρέτσας Γεώργιος, Λίβας Δημήτρης, Πεχλιβανίδης Ηλίας,
Χαλβατζής Αθανάσιος, Ε. Ε. Γιατζή Βασιλική, Καρατζία Ελένη. Μετά την κατανομή αξιωμάτων, το νέο ΔΣ του Συλλόγου εχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καρέτσας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Γιαννοπούλου Μαρία
Ταμίας: Χαλβατζής Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Πεχλιβανίδης Ηλίας
Οι λοιποί ως μέλη

Δημοφιλείς αναρτήσεις