«Αλκή»: Ξεκινάμε ευχάριστα την εκμάθηση ξένων γλωσσών!

- ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Αγγλικής για Α' και Β' Δημοτικού
- ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Γερμανικής για Δ' Δημοτικού
- ΜΕΙΩΜΕΝΑ δίδακτρα στο πακέτο Αγγλικών - Γερμανικών

Η διδασκαλία της Αγγλικής ξεκινά στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Αλκή» από το Νηπιαγωγείο, ενώ της Ιταλικής και Γερμανικής από την Δ΄ τάξη τού Δημοτικού. Η διδασκαλία της πραγματοποιείται μέσω της πολύπλευρης προσέγγισης της ξένης γλώσσας, όπως η χρήση διαδραστικού πίνακα και e-books, ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεατρικών παραστάσεων κ.α. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημαντική θέση που κατέχει η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η κατανόηση ξένων πολιτισμών σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Σας περιμένουμε για τις εγγραφές σας!
Αγίου Δημητρίου 6, Βέροια
τηλ.: 23310 23001


Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Αλκή» προσφέρει:
- ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού
- ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας για παιδιά Δ' Δημοτικού
- ΜΕΙΩΜΕΝΑ δίδακτρα στο πακέτο Αγγλικών - Γερμανικών
- Εγγυημένη επιτυχία σε όλα τα Πτυχία!

Δημοφιλείς αναρτήσεις