Ο Α.Σ. «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ» ζητάει προσωπικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2331051034 & 2331051035
O Αγροτικός Συνεταιρισμός Δήμου Δοβρά, «Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ» στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας, ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για εποχική εργασία. Η αίτηση προσλήψεως θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.


1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου- Άδειας εργασίας- Άδειας Παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς).
3. Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α.
4. Βιβλιάριο υγείας (Υγειονομικού ενδιαφέροντος).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Φωτοτυπία Βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς.
7. Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Εφορίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
1. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
1. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΟΓΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις