Τι είναι οι «ρυθμιζόμενες» χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Δεν είναι λίγες οι φορές που στο αντίκρισμα του ύψους του λογαριασμούς ρεύματος είτε της ΔΕΗ είτε ενός εναλλακτικού πάροχου ενέργειας οι καταναλωτές μένουν άναυδοι από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβαρύνουν το τελικό ύψος οφειλής και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και υψηλότερα από την κατανάλωση ρεύματος. Τι περιλαμβάνουν όμως αυτές οι
χρεώσεις που αποτελούν σε κάθε λογαριασμό αντικείμενο «φόβου» για τους καταναλωτές;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αναγράφονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ καθώς και των εναλλακτικών παρόχων ενέργειας περιλαμβάνουν:

α. Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος.

β. Χρέωση για τη χρήση του Δικτύου και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του αρμοδίου Διαχειριστή του Δικτύου.

γ. Χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

δ. Χρεώσεις για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εφόσον υπάρχουν δημοσιευμένες μοναδιαίες χρεώσεις που ισχύουν ανεξαρτήτως προμηθευτή.

ε. Τυχόν χρεώσεις για εκτέλεση εργασιών στην παροχή του Πελάτη.

στ. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.

ζ. Λοιπές Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

η. Χρεώσεις υπέρ Τρίτων (όπως ΕΡΤ, Δημοτικά Τέλη κλπ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς.

Δημοφιλείς αναρτήσεις