Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 8-8-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑ
1ο :
Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2017 προερχόμενων από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης»  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘ Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου’ & εξέταση της από 29/7/2016 ενστάσεως της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου.
ΘΕΜΑ
4ο :
Τροποποίηση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης των Δ.Βέροιας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής (με δ.τ. ΚΑΠΑ) κ.λ.π. για χορήγηση τυποποιημένου φυσικού χυμού ροδάκινου στους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως και άλλους δικαιούχους και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
5ο :
Υπογραφή ή μη προγραμματικής σύμβασης για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταξύ του Δ.Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
6ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για  την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ
7ο :
Επί εισηγήσεως της Ο.Ε. για την Β΄ τριμηνιαία έκθεση Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα 1-1-2016 έως 31-6-2016.
ΘΕΜΑ
8ο :
Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος Τσαρούχη.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη παράθεσης γεύματος και των αντίστοιχων δαπανών στο πλαίσιο του 40πενθήμερου μνημόσυνου του εκλιπόντος Μεγάλου Ευεργέτη-Δωρητή του Δ. Βέροιας Ιωάννη Κούσιου.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας (β) του δημοτικού δάσους Χαράδρας.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έκφραση άποψης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο ιδιωτικό δάσος Βρωμοπήγαδου.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη της οικονομοτεχνικής μελέτης (ΑΜ 35/2016) εφαρμογής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ.316»
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών».
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδών Ενότητας Απ. Παύλου 2015».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση Νέου Τμήματος Νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου & Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ
22ο :
Επί αιτήματος «Εκκοκκιστηρίου Ιδεών» για τη συνδιοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
23ο :
Επί αιτήματος της «Συντονιστικής Επιτροπής του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δ.Βέροιας» για παραχώρηση χώρων στο πλαίσιο διοργάνωσης του φεστιβάλ.
ΘΕΜΑ
24ο :
Επί αιτήματος  Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας για παραχώρηση ή μη χρήσης της Πλατείας Ωρολογίου.
ΘΕΜΑ
25ο :
Επί αιτήματος Συλλόγου Βλάχων για παραχώρηση ή μη χρήσης της Πλατείας Σελίου.
ΘΕΜΑ
26ο :
Επί αιτήματος Λαογραφικού Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων για συνδιοργάνωση του «Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».

Δημοφιλείς αναρτήσεις