Τους πρόσφυγες στις Βαρβάρες επισκέφθηκε το Κέντρο Κακοποιημένων γυναικών

To Camp των προσφύγων στο χωριό Αγία Βαρβάρα Ημαθίας επισκέφθηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Βέροιας. Η επίσκεψη είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεύρυνσης των υπηρεσιών του Κέντρου προσφέροντας ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη στην κάθε γυναίκα που υφίσταται αποκλεισμό και πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστρια, πρόσφυγας, άνεργη, μονογονέας , ΑμεΑ).

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν διάφορα θέματα και προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Σύριοι ως επι το πλείστων πρόσφυγες της Βέροιας.

Η ανάγκη για τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης πολιτικήςαπέναντι στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρώπης και των κρατών της καθώς η προσφυγική κρίση δεν συνιστά μεμονωμένο περιστατικό αλλά χρήζει ολιστικής και στοχευμένης παρέμβασης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις