Στα ATM το πρώτο πακέτο περικοπών στις επικουρικές συντάξεις!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
Αρχίζει ο νέος γύρος των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις μέσα από τον επαναϋπολογισμό κύριων και επικουρικών σε εφαρμογή του νέου νόμου για το ασφαλιστικό. Οι περικοπές θα γίνουν αύριο, Τρίτη 2 Αυγούστου, στις περιπτώσεις εκείνες που το μικτό άθροισμα κύριας και επικουρικής
σύνταξης υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ και θα λαμβάνονται
υπ’ όψιν τα ποσά των συντάξεων που χορηγούνται στους δικαιούχους από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου). Σε αυτό το ποσό του αθροίσματος συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης, η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, καθώς και η ειδική εισφορά επικουρικής ασφάλισης που προβλέπει ο ν. 3986/2011. Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα μερίσματα και τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών των ασφαλιστικών ταμείων, σε αυτόν τον πρώτο γύρο των περικοπών περίπου 15.000 συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις στις επικουρικές από 8% - 10%.

Οι μεγάλοι χαμένοι αυτών των πρώτων περικοπών που θα αρχίσουν από αύριο θα είναι κυρίως οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι τραπεζοϋπάλληλοι και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Οι μειώσεις του πρώτου γύρου αφορούν τα ταμεία: ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΕΑΙΓΕ (ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί), ΤΕΑΠ - ΕΡΤ και ΕΛΕΜ (είναι το ταμείο των υπαλλήλων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας). Τα ταμεία αυτά λόγω του καταστατικού τους είχαν συγκεκριμένα ποσοστά αναπλήρωσης και αυτή η πρόβλεψη των καταστατικών διευκολύνει σήμερα τον γρήγορο επανακαθορισμό των επικουρικών συντάξεων.

Οι μειώσεις στις επικουρικές θα αφορούν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης που θα υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μικτά, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 1.120 ευρώ καθαρά.

Στο πρώτο πακέτο των επικουρικών που θα καταβληθούν αύριο θα γίνει ο επαναϋπολογισμός περίπου 310.000 συντάξεων.

Ο επαναϋπολογισμός των υπολοίπων 1,3 εκατ. επικουρικών συντάξεων θα γίνει με τις πληρωμές του μηνός Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουμε το δεύτερο κύμα μειώσεων, ενώ ο τρίτος γύρος των περικοπών θα γίνει τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και θα αφορά μόνο την αναδρομική παρακράτηση των ποσών των συντάξεων, από την 1η Ιουλίου του 2016.

Δημοφιλείς αναρτήσεις