Η «VENUS GROWERS» ζητάει προσωπικό

Ο Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS ανακοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις εποχιακού προσωπικού και στα δύο εργοστάσια (Βέροια και Αλεξάνδρεια) από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 μέχρι τις 14.00. Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εποχικών εργαζομένων και τα στοιχεία επικοινωνίας:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αστυνομική ταυτότητα (σε φωτοτυπία)
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης)
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία ενός μηχανογραφημένου αποσπάσματος ή του δελτίου απογραφής)
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία)
5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος (επικυρωμένο αντίγραφο)
6. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (Εάν υπάρχει με πρώτο όνομα του εργαζομένου)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
- Ασφαλιστική ενημερώτητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας
- Διαβατήριο

Τηλ. Επικ. 2331023311, εσωτερικό 141,147 Βέροια, 2333026220 Αλεξάνδρεια»

Δημοφιλείς αναρτήσεις