Συμφωνείς με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του δήμου Βέροιας; Αξιολόγησε και κάνε τις προτάσεις σου

Το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βέροιας 2016-2019 παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 24/6, ο οποίος εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Σώματος. Ο δήμος Βέροιας έθεσε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 14 Ιουλίου 2016, γιατί όπως αναφέρει η γνώμη των πολιτών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Ζητάει από τους πολίτες να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους ώστε να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο που αφορά την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που τίθενται, καθώς και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. 
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ, ενώ μια σύντομη περίληψη θα βρείτε ΕΔΩ.
Ηλεκτρονική υποβολή ΕΔΩ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι και πώς συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα;
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε Δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς. Στόχος του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Το Ε.Π. συντάσσεται σε δύο διακριτές φάσεις:
• Η πρώτη (Στρατηγικός Σχεδιασμός), και η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, περιγράφει και αξιολογεί κριτικά την υφιστάμενη κατάσταση, αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο Δήμος και τους στόχους του για κάθε θέμα.
• Η δεύτερη (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός), θα εκπονηθεί στη συνέχεια και θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες του υπό διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου;

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να βελτιώσουμε άμεσα τα προσφερόμενα από τον Δήμο αγαθά και υπηρεσίες, να δώσουμε το στίγμα χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, αλλά και κυρίως να βάλουμε τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Γι’ αυτό το σκοπό, οι κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:
1. Να στηρίξουμε τη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, που αποτελεί τον οικονομικό πυλώνα του Δήμου μας, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και να σταματήσει η δημογραφική αιμορραγία των οικισμών της υπαίθρου.
2. Να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία νέων επενδύσεων και για την τόνωση και επέκταση των υφιστάμενων, με στόχο τη δημιουργία σταθερών και αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
3. Να αξιοποιήσουμε τα εντυπωσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος μας στον τομέα του τουρισμού, συνδυάζοντας τη μακραίωνη ιστορία με το φυσικό τοπίο.
4. Να αναλάβουμε δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας με την υποστήριξη, ενίσχυση και επέκταση δομών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και με την έξυπνη εξειδίκευση στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
5. Να προωθήσουμε πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, του δασικού πλούτου του Δήμου μας, μέτρα για προστασία από μόλυνση του εδάφους και των υδάτων, για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.
6. Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τόσο στην πόλη της Βέροιας όσο και στους οικισμούς: α) με παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο που να αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, λειτουργικά και αισθητικά, και να αναδεικνύουν τα ιστορικά μνημεία και τις παραδοσιακές διατηρητέες γειτονιές (ιστορικούς τόπους) & β) με έργα αναβάθμισης των σχολικών, πολιτιστικών, κοινωνικών κ.λπ. υποδομών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις