Νεοσύστατη εταιρεία ζητεί προσωπικό

Από νεοσύστατη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ζητούνται:
1. Χημικός μηχανικός (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ref.S01
2. Μηχανολόγος μηχανικός (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ref.S02
3. Γεωπόνοι (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ref.S03
4. Στελέχη πωλήσεων ref.S04
5. Χειριστές κλαρκ ref.S05


Απαραίτητα προσόντα για τις κατηγορίες ref.S01 – ref.S04: Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπλέον ξένες γλώσσες επιθυμητές), δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους). 


Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με αναγραφή στο θέμα του μηνύματος του κωδικού αναφοράς (ref.) θέσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: guru.recruits@gmail.com

Δημοφιλείς αναρτήσεις