Εργασίες στα τούνελ της Εγνατίας - Αλλαγές στην κυκλοφορία

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες καθαρισμού των τοιχωμάτων των σηράγγων και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου, η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε: Τον αποκλεισμό είτε της αριστερής, είτε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Επιπλέον της στατικής σήμανσης θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) και των πινακίδων καθαρισμού λωρίδας κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.

Οι εργασίες θα αρχίσουν την 01/07/2016 και θα ολοκληρωθούν την 30/09/2015 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται θα είναι από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και τις ημέρες των αργιών, εξαιρουμένων και των ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία καιρικές συνθήκες. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ ́όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Επιπλέον για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοίνωσε τα εξής:

Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα θα είναι:

• Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.

• Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών).

• Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. την ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. την ώρα.

• Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

• Δεν θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ ακινητοποιημένο όχημα).

• Θα έχουν τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά ειδική πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.

• Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό 1077 ή με την χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.

Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων η Εγνατία Οδός Α.Ε ως διαχειριστής των σηράγγων θα:

• τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ- 57) με προσθήκη επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.

• διενεργεί σε τακτικές περιόδους ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή σχετικών φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές πινακίδες, διαδίκτυο)

• ενημερώσει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων.

• διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας

• περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των αναδόχων συντήρησης και λειτουργίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις