Παρέμβαση του Κέντρου Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών σε σχολεία της Βέροιας

Tο επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας υλοποίησε «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης μαθητών και μαθητριών στην πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω βιωματικής εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες Ε' & ΣΤ' Δημοτικού και περιελάμβανε μια σειρά από βιωματικές ασκήσεις οι οποίες είχαν σκοπό την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις έννοιες του βιολογικού - κοινωνικού φύλου, τις έμφυλες νόρμες, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα έμφυλης βίας. 
Η μεθοδολογία των ασκήσεων βασίστηκε στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, Μικρή Πυξίδα (compasito).
Τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από τα δύο στελέχη του Κέντρου την κα. Τσαπαροπούλου Έφη ψυχολόγος και την κα. Νατσιοπούλου Χαρούλα, κοινωνική λειτουργό.
Τα Δημοτικά σχολεία του Δήμου Βέροιας που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση ήταν το 1ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο, 12ο, 13ο, 14ο Βέροιας και 3ο Δημοτικό Μακροχωρίου.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν, µέσω ενός κατάλληλου και ειδικά δημιουργημένου για την ηλικία τους υλικού ευαισθητοποίησης, να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν τα «κληρονομημένα» στερεότυπα τους και να προσεγγίσουν τις διαφυλικές διαφορές όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου, αλλά ως ατομικές διαφορές.
Κατά την ολοκλήρωση της παρέμβασης ζητήθηκε από τους μαθητές να αποτυπώσουν ομαδικά στο χαρτί σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα που προέκυψαν από την εν λόγω δράση. Οι δημιουργίες των μαθητών εκτίθενται από σήμερα στον εσωτερικό χώρο του Δημαρχείου.
Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής ευχαριστεί τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Α’/θμιας καθώς και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων κα. Έφη Αντωνιάδου για την αγαστή συνεργασία.

Δημοφιλείς αναρτήσεις