Ψυχρολουσία για τους συνταξιούχους της Ημαθίας με Συντάξεις - ΕΚΑΣ - Επικουρικές

Δεν είναι λίγοι οι συνταξιούχοι της Ημαθίας που πηγαίνοντας στην τράπεζα για να δουν τα ποσά από τις συντάξεις που έλαβαν από ΙΚΑ και δημόσιο, έφυγαν έχοντας υποστεί μια ψυχρολουσία. Ο λόγος είναι οι μειώσεις και η απώλεια του ΕΚΑΣ σε πολλούς συνταξιούχους αλλά και η μη καταβολή των επικουρικών συντάξεων κάτι για το οποίο είχε ήδη ενημερώσει το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ.
 Από σήμερα που καταβλήθηκαν οι συντάξεις του ΙΚΑ και του δημοσίου οι συνταξιούχοι είδαν τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με το νέο ασφαλιστικό αλλά και την μη καταβολή των επικουρικών συντάξεων αφού θα τις πληρωθούν την Δευτέρα 4 Ιουλίου.

Έτσι συνταξιούχοι που λάμβαναν για παράδειγμα 680 ευρώ σύνταξη είδαν στους λογαριασμούς τους συντάξεις ύψους των 400 ευρώ, άνθρωποι που έπαιρναν 800 ευρώ είδαν ποσά της τάξεως των 450 ευρώ...

Για να βγάλουν όμως το άθροισμα της σύνταξης τους θα πρέπει να αναμένουν έως την Δευτέρα που θα πληρωθούν τις επικουρικές αφού πλέον οι συντάξεις αυτές θα καταβάλλονται την δεύτερη εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Παράλληλα από σήμερα με την καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ, ξεκινάει η εφαρμογή της κατάργησης ή μείωσης του ΕΚΑΣ σε περίπου 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν συντάξιμες αποδοχές από 664 ευρώ έως 850 ευρώ το μήνα.

Οι μειώσεις των εισοδημάτων των δικαιούχων κυμαίνονται από 20 έως 25%.

Αναλυτικά, εντός του 2016, ΕΚΑΣ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όσοι:

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα δεν υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου δεν υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του επιδόματος οριοθετούνται ως εξής:

ΕΚΑΣ 230 ευρώ το μήνα για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, μέχει 7.216 ευρώ.
Για εισοδήματα από 7.216,01 ευρώ έως 7.518 ευρώ ετησίως, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 172,5 ευρώ το μήνα.
Για εισοδήματα από 7.518,01 ευρώ έως 7.720 ευρώ ετησίως, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 115 ευρώ το μήνα.
Για εισοδήματα από 7.720,01 ευρώ, έως 7.972 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 57,5 ευρώ το μήνα.

Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται εξολοκλήρου, στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Αντίθετα, καταβάλλονται τα 2/3 του προβλεπόμενου ποσού, στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη καθώς και αυτούς που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης.


Η ανακοίνωση του ΙΚΑ

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 και της υπ΄αριθ.οικ.27677/1541/17-6-2016 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Αρχής γενομένης με τις συντάξεις μηνός Ιουλίου 2016, οι λογαριασμοί των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης θα πιστωθούν στις 4/7/2016.

Δημοφιλείς αναρτήσεις