Δωρεάν εξετάσεις για άπορους και ανασφάλιστους από το δημοτικό ιατρείο - Το ωράριο λειτουργίας

Στο πλευρό ανασφάλιστων και άπορων πολιτών βρίσκονται οι εθελοντές γιατροί σχεδόν όλων των ειδικοτήτων που προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από το δημοτικό ιατρείο του Δήμου Βέροιας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 ή να
επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στην διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας. Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργείας είναι ως εξής:


Δημοφιλείς αναρτήσεις