Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 42 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 18:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι "καυτή", όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών καύσωνα αλλά και λόγω κάποιων θεμάτων που ανεβάζουν θερμοκρασία στις συνεδριάσεις, όπως αυτό της Γέφυρας Κούσιου. Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα:

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του συμπληρωματικού τροποποιητικού τεύχους του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» πρώην «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας»
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατόπιν της με αρ. πρωτ. 224/26.1.2017 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την έκδοση ψηφίσματος κατά της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στην ύδρευση και την άρδευση.
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον A.Ullah.
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Β.Στεφανόπουλο
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Ι.Σισμανίδη
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων»
Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών Ecomobility & free mobility για την περίοδο 2017-2018
Έγκριση ή μη άδειας εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση του Δ.Σ., περί καθορισμού αξίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας Ε.Φλαμπουλίδου κλπ.
Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.
Έγκριση ή μη απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνα)
Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του Έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους».
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου»
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας».
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου (2015)».
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (2015)».
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους»
Έγκριση ή μη διατήρησης σκαλοπατιού έμπροσθεν καταστήματος και εντός κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Κεντρικής 128
Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία.
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς» για την προβολή δραστηριοτήτων του.
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ε.Αντωνίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ταγκαλίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε. Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ι.Βουρλώτα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Παπαδόπουλο
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης.
Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών

Δημοφιλείς αναρτήσεις