Σε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας συμμετείχε ο Βασιάδης

Τις παρατηρήσεις τους επί του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ανέπτυξαν στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Σταμάτη Βαρδαρό τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου 2017. Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στην αρχή της τοποθέτησής του, ζήτησε από τον Υπουργό το Νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στη Βουλή να είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με όλους τους Υγειονομικούς Φορείς, τους Κοινωνικούς Φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να έχει αποδοχή της κοινωνίας, αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες με κανόνες επιστημονικής προσέγγισης, ηθικής και δεοντολογίας.
Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση Π.Φ.Υ., τονίστηκαν από τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, ο ολοκληρωμένος υγειονομικός χάρτης υπηρεσιών και αναγκών, η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη, η αξιοποίηση ολόκληρου του ιατρικού προσωπικού και η ιατρική λειτουργία, μέσα από θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Το μέλος του Δ.Σ. του ΠΙΣ κ. Αναστάσιος Βασιάδης στην ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα εξασφάλισης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή του οποιουδήποτε συστήματος ΠΦΥ, επισημαίνοντας ότι στην μακρά σειρά των προηγουμένων ετών, έχουν συζητηθεί με τους κατά καιρούς Υπουργούς Υγείας, δεκάδες αντίστοιχα νομοσχέδια, που έχουν μείνει ανεφάρμοστα.

Από τον Α. Βασιάδη τέθηκε ως προϋπόθεση επιτυχίας, η ισότιμη αξιοποίηση ολόκληρου του διατιθέμενου στελεχιακού ιατρικού δυναμικού και της υφιστάμενης ιατροτεχνολογικής υποδομής τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Με επιγραμματικές του αναφορές ο Α. Βασιάδης επισήμανε τα καίρια σημεία των θέσεων του ΠΙΣ για τις προβλεπόμενες νέες δομές ΤΟΜΥ, την καθιέρωση του οικογενειακού ιατρού, την ελεύθερη επιλογή ιατρού, την αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την καθιέρωση ουσιαστικών κινήτρων για την ιατρική στελέχωση των νησιώτικων και παραμεθορίων ακριτικών περιοχών.

Το λόγο έλαβαν όλοι οι παρευρεθέντες ιατροί - μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ, από τους οποίους τονίστηκαν τα κενά και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ ζήτησαν από τον Υπουργό να μελετήσει τις προτάσεις του ιατρικού κόσμου που στοχεύουν στη δημιουργία ενός συστήματος ΠΦΥ, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.

Γενική κατάληξη ήταν η ενιαία εισήγηση, βάσει της οποίας ζητείται να υπάρξει Εθνικός Σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τη θεσμοθετημένη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στο περιθώριο της συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας τέθηκαν από τον Α. Βασιάδη οι επιτακτικές ανάγκες ιατρικής στελέχωσης, εξοπλισμού και προμηθειών τον Δημοσίων Δομών της Ημαθίας με επισήμανση στις Νοσηλευτικές Μονάδες, στο Κέντρο Υγείας και στις Μονάδες ΠΕΔΥ.


Δημοφιλείς αναρτήσεις