Συνάντηση με τον Υπουργό για το ακτινίδιο - Αναγκαία η λήψη μέτρων

Συνάντηση για τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου του ακτινιδίου είχαν χτες εκπρόσωποι της Άτυπης Διεπαγγελματικής Ομάδας Ακτινιδίου υπό το συντονισμό του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη ενόψει της
82ης ΔΕΘ. Για τα θέματα αυτά και ειδικότερα για το μείζον και ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της πρόωρης συγκομιδής και διακίνησης ακτινιδίων είχε προηγηθεί συνάντηση των εκπροσώπων της Διεπαγγελματικής στην Αθήνα στις 28.08.17 με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νικόλαο Αντώνογλου.


Η καλλιέργεια του ακτινίδιου συμβάλλει σημαντικά στην αγροτική οικονομία της χώρας μας και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στις νέες φυτεύσεις, που σήμερα ανέρχονται βάσει του ΟΣΔΕ σε 87.000 στρ., συνεπώς σε 2 με 3 χρόνια η παραγωγή θα ξεπεράσει τους 300.000 τόνους. Τα τελευταία 10 χρόνια η παραγωγή έχει τριπλασιαστεί και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τους 210.000 τόνους.

Το ακτινίδιο είναι τρίτο στις ελληνικές εξαγωγές σε αξία στην κατηγορία εδώδιμα φρούτα και καρποί μετά τα πορτοκάλια και τα επιτραπέζια σταφύλια, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, περίπου το 90% της παραγωγής ετησίως εξάγεται. Για το 2015 και το 2016 η Ελλάδα ήταν 4η παγκοσμίως παραγωγός χώρα στις εξαγωγές ακτινιδίου μετά τη Νέα Ζηλανδία, την Ιταλία και την Χιλή, ενώ εκτιμάται ότι το 2018 η Ελλάδα θα βρεθεί στην 3η θέση.

Η πρόωρη κοπή (με χαμηλά σάκχαρα) ακτινιδίων από τη μια έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από την άλλη έρχεται να καταστρέψει την εικόνα των ελληνικών ακτινιδίων στο εξωτερικό, υποβαθμίζοντας σοβαρά την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρούτου. Πάγιο αίτημα του κλάδου είναι ο ορισμός (με Υπουργική Απόφαση) δεσμευτικής ημερομηνίας 15.10 πριν από την οποία θα απαγορεύεται η συγκομιδή, εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδη, εκτός των πρώιμων ποικιλιών Summer Kiwi, Sorelli και Green light. Την πρακτική αυτή που έχουν υιοθετήσει άλλες χώρες όπως πχ η κύρια ανταγωνίστρια Ιταλία, ακολούθησε στο παρελθόν και η Ελλάδα. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν δύναται τα σάκχαρα των προς συγκομιδή καρπών να είναι λιγότερα των 6,2brix, όπως άλλωστε ορίζει η νομοθεσία.

Στους παραβάτες, παραγωγούς και τυποποιητές-διακινητές-εμπόρους, της Απόφασης θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις και συγκεκριμένα απόλυτη, χωρίς καμία εξαίρεση ή εναλλακτική κύρωση, ολοσχερής καταστροφή ακτινιδίων πρόωρης/παράνομης κοπής και κάλυψη των εξόδων ταφής των ακτινιδίων στις χωματερές από τους υπεύθυνους, πέραν όποιων άλλων κυρώσεων βάσει του Ν. 4235/14.

Αντίστοιχα ευθύνη θα πρέπει να αποδίδεται με τις όποιες συνέπειες και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για ακτινίδια που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις (βαθμός brix).

Οι εκπρόσωποι της Άτυπης ακόμη Διεπαγγελματικής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου για τη δέσμευση 80 τόνων παράνομα διακινούμενων ακτινιδίων και το συντονισμό και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την χώρα προκειμένου να επιτευχθεί η πάταξη της παράνομης διακίνησης ακτινιδίων. Επιτακτική είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ιδιαίτερα την επικείμενη περίοδο (Σεπτέμβριος-μέσα Νοεμβρίου), κατά την οποία κάθε χρόνο εμφανίζονται παρόμοια κρούσματα, στους τόπους παραγωγής-τυποποίησης-διακίνησης και κυρίως στους συνοριακούς σταθμούς (με έμφαση σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ευζώνους και Προμαχώνα). Μόνο με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων από εμπόρους γειτονικών κυρίως χωρών, που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσφήμιση των ελληνικών προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ παραβατών και υγιών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου. Είναι γνωστό ότι το παραπάνω φαινόμενο έχει ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα λόγω των αλλαγών στην φορολόγηση των αγροτών και μάλιστα σε όλη την γκάμα των οπωροκηπευτικών.

Οι εκπρόσωποι της Άτυπης Διεπαγγελματικής ακτινιδίου συζήτησαν με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα και άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο όπως:

• Η τυποποίηση, η προαπαιτούμενη επισήμανση στη συσκευασία (όνομα συσκευαστηρίου ή παραγωγού, προέλευση, κατηγορία, μέγεθος, είδος-ποικιλία, κ.λ.π.) και η διακίνηση των ακτινιδίων με τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και αποκλειστικά σε χαρτοκιβώτια είτε για πώληση στο εσωτερικό της χώρας είτε για εξαγωγή/ενδοκοινοτική παράδοση [μόνο η μεταφορά από το χωράφι προς τους χώρους τυποποίησης πρέπει να γίνεται σε καθαρά υλικά συσκευασίας που δεν είναι άλλα από τα παλετοκιβώτια (bins), ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών].

• Η αντιμετώπιση ενδεχόμενης εξάπλωσης βακτηρίου: έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα προσβολής PSA σε αριθμό φυτών αλλά και σε αρκετούς οπωρώνες. Πάγιο αίτημα του κλάδου είναι ο προγραμματισμός των καλλιεργειών και η δημιουργία βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία ειδών, ποικιλιών, χρόνο ωρίμανσης για κάθε περιοχή (περιφέρεια) σε δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς επίσης και από χώρες της ΕΕ. Ακόμη απαιτείται η πιστοποίηση δενδρωδών καλλιεργειών κατά τη δήλωση των παραγωγών στο ΟΣΔΕ. Ειδικότερα ως προς τα ακτινίδια, κατά τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ από τους παραγωγούς θα πρέπει οι τελευταίοι να προσκομίζουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό των δένδρων ακτινιδιάς (υπάρχει μεγάλη έξαρση του βακτηρίου στην Ιταλία που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή των δένδρων, ήδη το φαινόμενο, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε και στην Ελλάδα).

• Η διασφάλιση των προϋποθέσεων εισόδου του ελληνικού ακτινιδίου σε αγορές-στόχους τρίτων χωρών όπως Βραζιλία, Ιαπωνία, Ταϊβάν κλπ.

Τονίζεται ότι η φετινή σεζόν ακτινιδίου, εάν εφαρμοστούν όλα αυτά που αναφέρονται παραπάνω και όποια τυχόν άλλα είναι απολύτως αναγκαία, είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να κερδίσουμε καινούριες αγορές και να αναδείξουμε την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών ακτινιδίων, λόγω του ότι ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Ιταλία, έχει -εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας- μεγάλες ζημιές και υποβαθμισμένη ποιότητα.

Η ίδρυση και αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου αποτελεί πρωτοβουλία μελών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) – υπό το συντονισμό του Μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου κ. Χρήστο Κολιό - ο οποίος (Σύνδεσμος) συντονίζει και στηρίζει ενεργά το όλο εγχείρημα, που βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς τη σχετική διαδικασία στο ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα όμως τα μέλη της που αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της παραγωγής και τυποποίησης-διακίνησης ακτινιδίων, εργάζονται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για την από κοινού εξέταση και προώθηση θεμάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και συναντήσεις εργασίας με το Υπουργείο και η εκπροσώπηση της υπό σύσταση Οργάνωσης με δύο εκπροσώπους της στο InternationalKiwifruit Organization/IKO-2017, Porto-Portugal, 10-12.09.17, την κορυφαία ίσως εκδήλωση για τον κλάδο από όπου μέχρι την περσινή διοργάνωση απουσίαζε, δυστυχώς, κάποια, έστω και άτυπη ακόμη, συλλογική και πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του ελληνικού ακτινιδίου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις