Ανακοίνωση της Hondos Center που αποκαθιστά την αλήθεια

Τα Hondos Center είναι Ελληνική εταιρία και ενημερώνουν υπεύθυνα το καταναλωτικό κοινό, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές τους, ότι: Δεν έχουν την παραμικρή επιχειρηματική ή άλλη σχέση με την εταιρία ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. η οποία ήταν μία ανεξάρτητη και αυτοτελής επιχείρηση που λειτουργούσε με δικό της οικονομικό και εμπορικό κίνδυνο στην αγορά και δεν αφορά στο παραμικρό τα Hondos Center τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με φερεγγυότητα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή.

Τα Hondos Center δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και για την αποκατάσταση της αλήθειας την οποία βάναυσα έχουν προσβάλει δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα, αποσαφηνίζουμε ότι η μοναδική σχέση που συνέδεε τα Hondos Center με την επιχείρηση-εταιρία ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. περιοριζόταν αποκλειστικά στην παραχώρηση άδειας χρήσης του εμπορικού σήματος «Hondos Center».

Η αλυσίδα καταστημάτων Hondos Center αποσαφηνίζει επίσης ότι συνεχίζει, σταθερά με σιγουριά και ασφάλεια για το προσωπικό της, να επιτελεί την αποστολή της στην αγορά.

Ευχαριστούμε βαθιά το καταναλωτικό κοινό και το προσωπικό των καταστημάτων για την αμέριστη εμπιστοσύνη τους.

Με εκτίμηση
Hondos Center

Δημοφιλείς αναρτήσεις