Την Ημαθία επισκέφθηκε η Ένωση Ειδικών Φρουρών - Συναντήσεις με Σιμούλη και Κούγκα

Την Αστυνοµική Διεύθυνση Ηµαθίας επισκέφθηκε στις 13 Ιουνίου η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, όπου και συναντήθηκε µε τον τοπικό Αστυνοµικό Διευθυντή Σιµούλη Γεώργιο µε σκοπό να ενηµερωθεί για τα προβλήµατα που απασχολούν τους συναδέλφους που υπηρετούν στον νοµό Ηµαθίας. Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε σε ευχάριστο κλίµα µε γνώµονα την από κοινού συνεργασία για την επίλυση προβληµάτων, όπως αυτά της έλλειψης αστυνοµικού προσωπικού, η οποία θα επιβαρύνει τον καθηµερινό εργασιακό βίο των συναδέλφων εν όψη και της λήψης των θερινών αδειών, καθώς και των ελλείψεων σε οχήµατα και υλικοτεχνικά µέσα. Από πλευράς της διοίκησης γίνεται προσπάθεια τήρησης του ωραρίου χρόνου εργασίας, καθώς και της εβδοµαδιαίας έκδοσης της υπηρεσίας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τους ίδιους τους Αστυνομικούς, µε τους οποίους είχε την ευκαιρία η Ένωση να συνοµιλήσει και να τους ενηµερώσει για τις δράσεις τους.
Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ. στη Βέροια, όπου και συναντήθηκαν µε τον διοικητή της σχολής Αστυνοµικό Υποδιευθυντή Κούγκα Διονύσιο ο οποίος τους ξενάγησε στους χώρους της σχολής και του υπερσύγχρονου σκοπευτηρίου, το οποίο στεγάζεται εντός αυτής. Ένα σκοπευτήριο στολίδι για την Ελληνική Αστυνοµία, καθώς εγκαινιάζει µια νέα εποχή στα µέχρι τώρα δεδοµένα της εκπαίδευσης των Αστυνομικών, εισάγοντας ταυτόχρονα νέους τρόπους και µεθόδους εκπαίδευσης. Τα πρότυπα αυτού του σκοπευτηρίου θα ζήλευαν σήµερα και οι πιο σύγχρονες αστυνοµίες ανά τον κόσµο. Βασικό µέληµα της Ένωσής είναι να εκπαιδευτούν στις υπερσύγχρονες αυτές εγκαταστάσεις όσοι περισσότεροι ένστολοι γίνεται από όλες τις κοντινές Αστυνοµικές Διευθύνσεις. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις