«Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» θα ξεναγηθούν 6 Ευρωπαίαι εταίροι της Περιφέρειας

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση – Cult–RinG», στο οποίο συμμετέχει η ΠΚΜ, μαζί με άλλους έξι εταίρους από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Lazio Region (Ιταλία), Region Vastra Gotaland (Σουηδία), Podkarpackie Regional Tourism Board (Πολωνία), Intermunicipal
Community of Alto Minho (Πορτογαλία), Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος), European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο)), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20η Ιουνίου στη Βέροια, στις 10:30 το πρωί, εναρκτήρια συνάντηση της πολιτιστικής διαδρομής της ΠΜΚ «Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου», στον χώρο του «Παύλειου Πολιτιστικού Κέντρου». Οι Ευρωπαίοι εταίροι στη συνέχεια θα ξεναγηθούν στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου και στις Αιγές.

Τι είναι οι Πολιτιστικές Διαδρομές
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές χρησιμοποιούνται ως ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής ανθρώπων ιδεών και πολιτισμών. Οι πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας, δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ωφελούμενοι του έργου είναι περιφερειακές αρχές που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των πολιτιστικών διαδρομών, τόσο των ήδη υπαρχόντων όσο και νέων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις