Δικαιούχοι του ΤΕΒΑ οι ενταγμένοι στο ΚΕΑ - Δείτε τα βήματα για την ένταξη

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)». Το δικαίωμα στις παροχές του ΤΕΒΑ ισχύει από την πρώτη μέρα του μεθεπόμενου μήνα, από αυτόν που εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ. Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσουν ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ.
Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμεί να εξυπηρετείται. 


Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των Δήμων είτε μέσω των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τον δικαιούχο (στην ιστοσελίδα  www.keaprogram.gr).
Από 1-6-2017 καταργούνται οι ισχύουσες λίστες ωφελούμενων ΤΕΒΑ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις