Αυτή είναι η εταιρεία που αγόρασε το κτίριο της «Μαρινόπουλος» στον Περιφερειακό της Βέροιας

Την απόκτηση 15 εμπορικών ακινήτων supermarkets της αλυσίδας Μαρινόπουλος και ενός οικοπέδου απέκτησε η Grivalia Properties, καθώς ανακηρύχθηκε πλειοδότης σε σχετικό Δημόσιο διαγωνισμό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων είναι 48.477 τμ, ενώ εφτά καταστήματα βρίσκονται στην Αθήνα, δύο στην
Θεσσαλονίκη, από ένα σε Ρέθυμνο, Βέροια, Ξάνθη, Ρόδο, & Τρίκαλα, και τέλος ένα κατάστημα και ένα οικόπεδο βρίσκονται στο Αγρίνιο. Η συναλλαγή αφορά το 100% των ακινήτων με εξαίρεση ένα ακίνητο στο Κολωνάκι (ιδιοκτησία 50,00% εξ’αδιαιρέτου) και ένα στο Αιγάλεω (ιδιοκτησία 43,75% εξ’αδιαιρέτου). Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούσαν το σύνολο του ενεργητικού της «ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία τελεί υπό έκτακτη ειδική διαχείριση. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ακίνητα είναι μισθωμένα στην εταιρεία με την επωνυμία Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, βάσει μισθωτικής συμφωνίας που ορίζεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης της εταιρίας. Το προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ήταν €16.25εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά εντός των επόμενων μηνών αφού εκπληρωθούν οι σχετικές διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 68 επ. του νόμου 4307/2014 περί έκτακτης ειδικής διαχείρισης.

Πηγή: sofokleousin.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις