Στη Δημοτική Αγορά μεταφέρεται η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας

Σε δυο καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, πρόκειται να μεταφερθούν τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται χαμηλά στην οδό Κεντρικής, στον αριθμό 197. Η μεταφορά τους στα καταστήματα 7 και 8, στην Α΄ Στάθμη στη Δημοτική Αγορά, θα αποφασιστεί στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας. Για τα εν λόγω καταστήματα, η μίσθωση
μεταξύ του Δήμου και ενοικιαστή πρόκειται να λυθεί πρόωρα και ο αντιδήμαρχος Θανάσης Σιδηρόπουλος εισηγείται παράλληλα τη μεταφορά εκεί της Δημοτικής Αστυνομίας, έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες.

Δημοφιλείς αναρτήσεις