Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για ανέργους της Ημαθίας

Σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Ξάνθη, Καβάλα, και Έβρο παραμένουν ανοιχτές αυτήν την περίοδο οι περισσότερες θέσεις ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης –πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για 1000 άνεργους νέους 18-24 ετών, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Περισσότεροι από 2.000 νέοι, προερχόμενοι και από τις πέντε περιφέρειες του Βορειοελλαδικού τόξου (Δυτική Μακεδονία – Κεντρική Μακεδονία – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Ήπειρο και Θεσσαλία) έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι στιγμής στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα edu.sepve.org.gr που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΠΒΕ προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες σε web development, mobile development, cloud computing, digital marketing, web design, robotics, e-commerce, αντικείμενα κατάρτισης, που προσφέρουν στην συνέχεια τη δυνατότητα απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Ωστόσο κι ενώ στις περισσότερες από τις 24 συνολικά περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας, η ροή των αιτήσεων συμμετοχής εξελίσσεται αντίστοιχα με τα ποσοστά ανεργίας των νέων στην περιοχή (ή και σε ορισμένες όπως πχ στην Δράμα ή στην Καρδίτσα ξεπερνούν τα τοπικά στατιστικά ποσοστά της ανεργίας), στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου, ο έως σήμερα αριθμός υποβολής των αιτήσεων δεν θεωρείται επαρκής για τα δεδομένα του προγράμματος. Οι άνεργοι νέοι των παραπάνω περιφερειακών ενοτήτων έχουν έτσι, και για λίγες ακόμη ημέρες, την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΕΠΒΕ για να καλύψουν τις θέσεις κατάρτισης κι απασχόλησης που προσφέρονται για την ηλικιακή αυτή ομάδα των 18-24 ετών. Επιδιώκοντας την ίση κατανομή, ανά περιφέρεια, των ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων, ο ΣΕΠΒΕ έχει παρατείνει την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο edu.sepve.org.gr για τους ανέργους, αλλά και για τις επιχειρήσεις Πληροφορικής που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις