ΝΟΔΕ Ημαθίας: Στήριξη σε παρατάξεις στις εκλογές του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου

Από τη ΝΟΔΕ Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: «Δεδομένη θεωρείται η στήριξη της ΝΟ.Δ.Ε. Ημαθίας τόσο στην παράταξη της «Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών - Ενωτική Πρωτοβουλία» (Δ.Κ.Μ.) στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Διπλωματούχων Μηχανικών στα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, όσο και στην παράταξη της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενων (ΔΗΚΙΟ-Σ) στις επερχόμενες εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016. Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και στην τελευταία συνεδρίαση της ΝΟ.Δ.Ε. Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016.»

Δημοφιλείς αναρτήσεις