Κλείνουν για εργασίες λωρίδες κυκλοφορίας επί της Εγνατίας Οδού στη Βέροια

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες κοπής χόρτων στην διαχωριστική νησίδα (New Jersey) στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδίου και αντίστροφα, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε:
- Τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κυκλοφορία των οχημάτων τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας.
- Οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας Απόφασης και θα ολοκληρωθούν την 18/11/2016 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται θα είναι από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη).
- Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης αντικραδασμικών των ανεμιστήρων της σήραγγας Σ10 και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Βέροιας - Α/Κ Πολυμύλου, η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αποφάσισε:
- Τον αποκλεισμό της δεξιάς ή αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής
διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε. Επιπλέον της ανωτέρω σήμανσης θα
εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και των πινακίδων καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας των σηράγγων. Σε
κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κυκλοφορία των οχημάτων τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας.
- Οι εργασίες θα αρχίσουν την 14/11/2016 και θα ολοκληρωθούν έως 22/12/2016 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται οι εργασίες θα είναι από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση). Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις