Με επιτυχία η εκπαίδευση αστυνομικών των Εσωτερικών Υποθέσεων στη Βέροια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαίδευση (23) αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, σε θέματα που αφορούν βασικές μεθόδους και τεχνικές έρευνας οικονομικών εγκλημάτων καθώς και εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 28 έως 29 Σεπτεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η βελτίωση – αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος από εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις