«Λύνω Αινίγματα και Μαθαίνω» στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων

Μία πρωτότυπη αίθουσα «διδασκαλίας» διαμορφώθηκε στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων. Ονομάζεται «Εργαστήρι Αινιγμάτων» - «Salle des mystères». Πρόκειται για μία κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα όπου οι μαθητές μέσα από παιχνιώδεις διαδικασίες βρίσκουν τη λύση σε ένα μυστήριο. Για να λύσουν τα αινίγματα, τα παιδιά επιστρατεύουν τις γνώσεις τους στα γαλλικά στα μαθηματικά, στην αστρονομία. Χρειάζεται όμως επιπλέον φαντασία, ομαδικό πνεύμα και ταχύτητα, μια που έχουν μόνο 30 λεπτά για να λύσουν το μυστήριο. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της «Salle des mystères» έγινε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου από τον παιδαγωγικό σύμβουλο για τη γαλλική γλώσσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Λεωνίδα Παρτσανάκη. Το «Εργαστήρι Αινιγμάτων» συνδυάζει Νέες Τεχνολογίες, Διαθεματικότητα, Συνεργατική μάθηση, Βιωματική μάθηση και Ανακαλυπτική γνώση, είναι ευέλικτο και αποτελεί αφετηρία για πολλές δραστηριότητες που αγκαλιάζουν όλα τα μαθήματα καθώς και τη μοναδική διάθεση των παιδιών για παιχνίδι, συντροφικότητα και έντονη δράση. Την αίθουσα επιμελήθηκε η καθηγήτρια των Γαλλικών Άννα Κυριακίδου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις