Κλείνουν τα «μπλοκάκια» στη Βέροια μετά τα χαράτσια του Ασφαλιστικού

ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Μαζικό κύμα κλεισίματος των δελτίων παροχής υπηρεσιών σημειώνεται το τελευταίο διάστημα στη Βέροια. Η εξαιρετικά αυξημένη εισφορά παράλληλα με την υπέρογκη επιβάρυνση στη φορολογία καθιστά τη δεύτερη απασχόληση μη συμφέρουσα, ενώ παραμένει θολό το τοπίο για όσους επαγγελματίες και μισθωτούς αμείβονται με
δελτίο παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει ακόμη ασάφεια όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού, την τακτικότητα των πληρωμών και την απεικόνιση του ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από το νέο σύστημα εισφορών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότερα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μισθωτοί που αμείβονται με μπλοκάκι δεν ξέρουν ακόμη τις εισφορές τους, με ποια περιοδικότητα θα καταβάλλονται ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο και κυρίως πως το ποσό που θα πληρώνουν θα απεικονίζεται ως χρόνος ασφάλισής τους.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι από την 1/1/2017 θα πληρώνουν 20% επί του φορολογητέου εισοδήματός τους για κύρια ασφάλιση, 6,95% για την υγεία εφόσον αντιμετωπίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ή και 7,10% αν αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί και 7% για επικούρηση εφόσον προβλέπεται για τον κλάδο τους. Ενα πρόσθετο 4% θα καταβάλλουν όσοι ανήκουν σε κλάδο για τον οποίο προβλέπεται και εφάπαξ παροχή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, ένας εργαζόμενος με μπλοκάκι, από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να καταβάλλει:
ποσοστό 6,7% επί του εισοδήματος που αποκτά από την παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας προς έναν εργοδότη για τον κλάδο της κύριας σύνταξης,
ποσοστό 6,9% επί του εισοδήματός του για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Συνολικά, δηλαδή, ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει από του χρόνου να καταβάλλει 13,6% του εισοδήματος που κερδίζει για τους κλάδους σύνταξης–υγείας.

Από την πλευρά του, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με μπλοκάκι πρέπει να καταβάλλει ποσοστό 13,3% επί της αμοιβής που δίδει στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με 1.000 ευρώ από μια επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να καταβάλλει εφεξής 67 ευρώ/μήνα για τον κλάδο κύριας σύνταξής του και επιπλέον 79 ευρώ/μήνα για τον κλάδο υγείας του. Ο εργοδότης του θα πρέπει να καταβάλλει 13 ευρώ/μήνα.

Αν ο εργαζόμενος με μπλοκάκι είναι ήδη ασφαλισμένος σε κάποιο άλλο ταμείο (ή τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος θα συσταθεί από την 1/1/2017) ως μισθωτός και καταβάλλει -μαζί με τον εργοδότη του- τις εισφορές του, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει και για τη 2η (3η και ούτω καθεξής) πηγή εισοδήματός του τις εισφορές 6,7% για την κύρια σύνταξη, αλλά όχι την εισφορά 6,9% υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ).

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο εργοδότης θα αφαιρέσει το ποσοστό 13,3% από την αμοιβή την οποία δίδει στον εν λόγω εργαζόμενο ή θα καταβάλλει τη συγκεκριμένη εισφορά πέραν της αμοιβής την οποία δίδει. Επίσης δεν έχει ξακαθαριστεί αν θα πληρώνει ο εργοδότης απευθείας το ποσοστό του στο ασφαλιστικό ταμείο ή αν θα τα αποδίδει στον εργαζόμενο και αυτός στη συνέχεια στο ασφαλιστικό ταμείο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις