Προκύρηξη 4 θέσεων εργασίας στα «Παιδιά της Άνοιξης»

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, ζητάει για συνεργασία τέσσερα άτομα για να καλύψει τις θέσεις Εργοθεραπευτή, Ειδικού Παιδαγωγού, Κοινωνικού Λειτουργού και Εκπαιδευτή για το εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Ζητούνται:
1. Εργοθεραπευτής για χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2016 έως 30 Οκτωβρίου 2019. Η θέση μπορεί να καλυφθεί με σύμβαση έργου ή με μισθωτή εργασία μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Φωτοτυπία του πτυχίου
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

2. Ειδικός παιδαγωγός για χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2016 έως 30 Οκτωβρίου 2019. Η θέση θα καλυφθεί με σύμβαση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης (6ωρο) ορισμένου χρόνου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Φωτοτυπία του πτυχίου
3. Κοινωνικός λειτουργός για χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2016 έως 30 Οκτωβρίου 2019. Η θέση θα καλυφθεί με σύμβαση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Φωτοτυπία του πτυχίου
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

4. Εκπαιδευτής για το εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων για χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2016 έως 30 Οκτωβρίου 2019. Η θέση θα καλυφθεί με σύμβαση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης (6ωρο) ορισμένου χρόνου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου Ι.Ε.Κ. ή Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
• Σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.
Για επιπλέον πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών απευθυνθείτε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη γραμματεία του Μικτού Κέντρου ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’, Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tapaidiatisanoixis.gr και τηλεφωνικά στο 23330 27212 ώρες 08:30 - 15:30 . (Υπεύθυνη κυρία Μαρία Παπαγιάννη)

Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής βιογραφικών χωρίς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Οι σχετικές όμως αιτήσεις θα καταταγούν μετά τις αιτήσεις όσων προσκομίσουν δικαιολογητικά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις