3η νοσηλευτική επιστημονική διημερίδα στη Βέροια

ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕ
Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του δήμου Βέροιας οι εργασίες της 3ης Νοσηλευτικής Επιστημονικής Διημερίδας με θέμα: "Νοσηλευτική, η διαδρομή της από την τέχνη στην επιστήμη". Οργάνωση: Διεύθυνση Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Νοσοκομείου Ημαθίας- Μονάδα Βέροιας. Η συμμετοχή στη διημερίδα μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις