Συνεδριάζει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας - Τι θα συζητηθεί

Ο Δήμος Βέροιας καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12-08-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στο Αντώνιο Κουκουράκη του Εμμανουήλ, στην Τ.Κ. Αγία Βαρβάρα, Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, Δήμου Βέροιας (ΟΤ 7 αρ.οικ.23).
Θέμα 2ο: 

Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στο Σωτήριο Τσιούπρο του Δημητρίου, στην Τ.Κ. Κουλούρας, Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου, Δήμου Βέροιας (ΟΤ 10, αρ.οικ.77).

Θέμα 3ο: 

Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», στον Νικόλαο Ζησέκα του Κωνσταντίνου στην Τ.Κ. Βεργίνας, Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας, Δήμου Βέροιας (ΟΤ 79, αρ.οικ.389).


Δημοφιλείς αναρτήσεις