ΠΡΟΣΟΧΗ: Κλείνει ο δρόμος για Αθήνα στο Κλειδί - Δείτε τις παρακαμπτήριες

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε πως την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 και από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α1- Ε75 αι συγκεκριμένα στο σημείο από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Μεθώνης, όπου και θα αποκλειστεί ολικά. Ο λόγος του αποκλεισμού είναι η εγκατάσταση γεφυρών δυναμικής σήμανσης στην Ν.Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο προαναφερθέν σημείο.

- Τα οχήματα που κινούνται από Βέροια προς Αθήνα, θα εισέρχονται από τον Α/Κ Νησελίου στην Ε.Ο Αλεξάνδρειας - Κατερίνης με κατεύθυνση προς Κατερίνη και θα εισέρχονται στην Ν.Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης διαμέσου του Α/Κ Μεθώνης.
- Τα οχήματα που εισέρχονται στην Εγνατία οδό προερχόμενα από Θεσσαλονίκη με προορισμό προς Κατερίνη - Αθήνα θα εισέρχονται από τον Α/Κ Νησελίου στην Ε.Ο Αλεξάνδρειας - Κατερίνης με κατεύθυνση προς Κατερίνη και θα εισέρχονται στην Ν.Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης διαμέσου του Α/Κ Μεθώνης.
- Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί σήμανση αποκλεισμού στον Α/Κ Κλειδίου, έξοδο οχημάτων από Βέροια προς Αθήνα και τα οχήματα που τυχόν δεν ακολουθήσουν την προγενέστερη σήμανση, θα εισέρχονται στην Ν.Ε.Ο Αθηνών - Θεσσαλονίκης και διαμέσου του Α/Κ Μαλγάρων θα κατευθύνονται στον προορισμό τους.

Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική Έκθεση καθώς και με τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και συντήρησης και με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες από την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Δημοφιλείς αναρτήσεις