Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών στην Ημαθία

Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών συστήνει το υπουργείο Οικονομίας, οι υπηρεσίες των οποίων θα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και θα αφορούν ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/ 2015, καθώς και εν γένει θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, δέκα ΚΕΠ δανειοληπτών θα λειτουργήσουν σύντομα στην Αττική, ένα στον Πειραιά, τρία στη Θεσσαλονίκη και από ένα στους νομούς Έβρου, Καβάλας, Ημαθίας, Σερρών, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Χανίων.

Στόχος είναι οι δανειολήπτες και ειδικά οι ασθενέστεροι οικονομικά που έχουν ελλιπή ενημέρωση και δεν μπορούν να αναζητήσουν τη συμβουλή κάποιου εξειδικευμένου δικηγόρου για την τακτοποίηση των χρεών τους, να έχουν τη δυνατότητα μέσω των κέντρων αυτών να συγκεντρώνουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη ρύθμιση των δανείων τους με τις τράπεζες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, το σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση και λειτουργία των ΚΕΥΔ θα είναι σε πρώτη φάση έτοιμο σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (έως τα μέσα Νοεμβρίου), ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου και να παρέχουν ενημέρωση και νομική - οικονομική συμβουλευτική υποστήριξη σε όσους χρωστάνε στις τράπεζες και θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους

Τα νέα Κέντρα Πληροφόρησης αναμένονται με ενδιαφέρον από νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι «στο κόκκινο» και δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την όλη κατάσταση.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως θα αποσυμφορηθεί και το δικαστικό σύστημα από τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που εκκρεμούν στα ειρηνοδικεία, καθώς θα επιδιώκεται εξωδικαστική και προδικαστική επίλυση των υποθέσεων.

Τα 30 κέντρα θα στελεχωθούν με 200 υπαλλήλους. Οι 60 θέσεις θα καλυφθούν με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα. Στις υπόλοιπες θέσεις θα προσληφθούν εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι, κυρίως πτυχιούχοι νομικών, ή οικονομικών, ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Δημοφιλείς αναρτήσεις