Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην εταιρία «Alexander» στη Βέροια

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, η εμπορική βιομηχανία «Alexander» προχωράει σε προσλήψεις εποχιακού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείου τύπου της εταιρείας, για τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για εργάτες - εργάτριες. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Κατάθεση αιτήσεων αυστηρά 09.00 πμ-13.00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας Σ.Σ. Βέροιας. Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 23310 23774 κα Μαρκογιαννάκη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ


1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - AΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)

2) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

3) ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΙΚΑ)

4) ΑΜΚΑ

5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ Η ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜHΤΗ ΓΙΑ ΤΑ       ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ

7) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 


8) Για τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α απαιτείται ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ο.Γ.Α
Δημοφιλείς αναρτήσεις