Εκτάκτως συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία προμήθειας καυσίμων & ελαιολιπαντικών και η διαδικασία για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2016-2017» καθώς και λόγω της ανάγκης άμεσης ψήφισης των παραπάνω πιστώσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο

Επί ενστάσεως κατά του διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2017-2018».

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2016-2017».

ΘΕΜΑ 3ο

Συγκρότηση ή μη Επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ 4ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους».

ΘΕΜΑ 5ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».

ΘΕΜΑ 6ο

Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων».

ΘΕΜΑ 7ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.


Δημοφιλείς αναρτήσεις