Δάπεδα ασφαλείας και νέα όργανα στις παιδικές χαρές των Παιδικών Σταθμών της Βέροιας

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 υπογράφηκαν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου «ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας, οι υπ΄αριθμ. 2264 & 2267/29-6-2016 συμβάσεις έργου, που αφορούν την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και την «Προμήθεια - τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στις παιδικές χαρές», μεταξύ του Προέδρου του «ΚΑΠΑ» Δήμου Βέροιας κ. Κορωνά Θεόφιλου και του αναδόχου κ. Τουτουντζίδη Παύλου εργολήπτη Δημοσίων Έργων. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017 οι Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π. θα διαθέτουν αύλειους χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους με δάπεδα ασφαλείας και πιστοποιημένα όργανα παιδικής χαράς, για την ασφάλεια και ψυχαγωγία των νηπίων που φιλοξενούνται σ΄αυτούς.
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.982,52 ευρώ με το ΦΠΑ.
Επίσης έχει δρομολογηθεί η διαδικασία προμήθειας σχολικού λεωφορείου 25 θέσεων, προκειμένου οι παιδικοί σταθμοί να παρέχουν, πέραν της άριστης παροχής υπηρεσιών μέσω του προσωπικού τους και του ημερήσιου διαιτολογίου, ακόμα καλύτερη ποιότητα από πλευράς υποδομών.

Σχετικά με την Ανακοίνωση - Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, που πρόκειται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες, ενημερώνουμε τους γονείς ότι θα παρέχονται πληροφορίες καθημερινά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας και στα γραφεία τους Ζωγιοπούλου 5 Βέροια 4ος όροφος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις