Ξεκινάει η πληρωμή Δωροσήμου στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους

Στις 1/8/2016 αρχίζει από τα Υποκ/τα - Παρ/τα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του Β' Τετραμήνου του 2016. Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι 22/8/2016, κατά τις ημερομηνίες 1, 3, 9, 10 και 22/8/2016 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των. Δικαιολογητικά πληρωμής: Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα πραγματοποιηθεί την 29/7/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκ/μα της περιοχής τους.

Δημοφιλείς αναρτήσεις