Υπεγράφη σύμβαση ύψους 52.080€ για συντήρηση οδών στη Βέροια

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 22613/27-6-2016 εργολαβική σύμβαση για το έργο «Συντήρηση οδών Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος» μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αριστομένη Λαζαρίδη, και του αναδόχου ΔΗ. ΑΝΑ ΑΤΕΒΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και αφορά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Βέροιας που έχουν υποστεί φθορές από τις συχνές βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις και της παλαιότητας του οδοστρώματος. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 52.080,00€ με Φ.Π.Α..

Δημοφιλείς αναρτήσεις